தண்ணீர் குடுவையில் திருக்குறள் – சிங்கப்பூர் !

சிங்கபூர்வாழ் தமிழ் மக்கள் நாட்டின் பல பகுதிகளில் தமிழ் வளர்சிக்காக பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.அவற்றில் ஒன்று தான் தண்ணீர் குடுவையில் திருக்குறள்.அதாவது நாட்டின் பல்வேறு இடங்களில் விற்கப்படும் ஒவ்வொரு தண்ணீர் பாட்டில்களிலும் ஒவ்வொரு திருக்குறள் அச்சிடப்பட்டு விற்கப்படுகிறது.

இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் சிங்கபூர் மக்கள் நாட்டின் தமிழ் வளர்ச்சியை எடுத்துக்காட்டுகின்றனர்.தமிழக அரசு இத்தகைய முயற்சியை மேற்கொண்டாலே திருக்குறள் தமிழர்களிடம் எளிமையாக சென்று சேரும்.

பதில் அனுப்ப

Please enter your comment!
Please enter your name here